Shop Online

เปิดรับสมัครตัวแทนศูนย์พ่นกันสนิม, เคลือบสีรถยนต์คาดูแลค

สนใจติดต่อ
: 02-2797444-5, 02-2796789
: acc_cadulac@hotmail.comวีดีโอ

สินค้า

Kill Rust เคมีหยุด/ฆ่าสนิมอเนกประสงค์

ใช้สำหรับหยุดสนิมในบริเวณต่างๆทั้งประตูรั้วบ้าน กรงเหล็ก ตัวถังรถ โครงสร้างบ้าน ท่อระบายน้ำ ตะแกรงท่อ สะพานเหล็ก บันได ป้ายโฆษณา อื่นๆ วิธีใช้
1.ใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดบริเวณที่เป็นสนิมก่อน แล้วจึงพ่นหรือทายาต่อ
2.ปล่อยให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง จึงพ่นทาสีทับได้ตามต้องการ (ทาหรือพ่นบริเวณที่เป็นเหล็กเท่านั้น)

ชุบชีวิตสีรถยนต์(รถเก่า)

ระบบรักษาสีรถยนต์ ชุบชีวิตสีรถยนต์ ให้ดูใหม่เสมอ

ชุบชีวิตสีรถยนต์(รถใหม่)

ระบบรักษาสีรถยนต์ ชุบชีวิตสีรถยนต์

เคลือบเงายางล้อรถ

เคลือบเงายางล้อรถ ให้เงา ดูใหม่ อยู่เสมอ