Shop Online

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าวัตถุดิบเคมีฆ่าและหยุดสนิมเหล็กทุกชนิด จากประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป ตั้งแต่พ.ศ. 2521 

 

โดยมีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์หลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 เมื่อทหารยุโรปรบกันและทหารมีเวลาพัก ระหว่างพักผ่อนได้เห็นเหล็กภายในเรือรบ เครื่องยนต์ฯลฯ เป็นสนิม พอสงครามสงบจึงได้มีการริเริ่ม วิจัยเคมีฆ่าสนิม เพราะสนิม เปรียบเสมือนไวรัสเหล็กที่สามารถเจริญเติบโตได้

 

ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ จึงเริ่มได้คิดค้นเคมีฆ่าสนิมเหล็กทุกชนิดได้สำเร็จและนักวิทยาศาสตร์ Cadulac Chemicals ได้คิดพัฒนาสูตรเคมีพิเศษได้อีกสูตรหนึ่ง คือสูตรเคมีที่มีไว้สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมันซึ่งมีความคงทนต่อน้ำและแรงบิดตัวสูง เพราะรถยนต์เป็นโครงเหล็กที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา เวลาวิ่งตัวถังรถยนต์เกิดการบิดตัว รอยจิ๊ก รอยอ๊าค บล็อกตัวถังรอบๆรถ ก็จะปริ (แตก – แยก) อากาศ ก็จะทำปฏิกิริยาตรงจุดนั้นๆ แล้วเกิดสนิม

 

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2526 บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนานำ “ผงแม่เหล็ก” มาผสมอยู่ในสารเคมีฆ่าสนิมเหล็กเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดสารเคมีไปยึดเกาะปิดทุกๆอนูภายใน ตัวถังรถยนต์ และทุกซอกทุกมุม ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

ใบรับรอง