Shop Online

ข่าว

ตารางวันหยุดประจำปี 2559

ตารางวันหยุดประจำปี 2560 คาดูแลค (สำนักงานใหญ่)

1.วันจันทร์     2 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

2.วันอังคาร    3 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

3.วันเสาร์     11 กุมภาพันธ์   วันมาฆบูชา

4.วันพฤหัส   13 เมษายน  วันสงกรานต์

5.วันศุกร์      14 เมษายน  วันสงกรานต์

6.วันเสาร์     15 เมษายน  วันสงกรานต์

7.วันจันทร์      1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ 

8.วันพุธ       10 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา 

9.วันเสาร์       8 กรกฏาคม  วันอาสาฬหบูชา

10.วันจันทร์  10 กรกฏาคม  ชดเชยวันเข้าพรรษา

11.วันศุกร์    28 กรกฏาคม  วันเฉลิมฯ ร.10

12.วันเสาร์    12 สิงหาคม   วันเฉลิมฯ

13.วันจันทร์   23 ตุลาคม    วันปิยะมหาราช

14.วันเสาร์   30  ธันวาคม   วันสิ้นปี

 

ตารางวันหยุดประจำปี 2560 คาดูแลค (ดอนเมือง)

1.วันอาทิตย์     1 มกราคม    วันขึ้นปีใหม่

2.วันอังคาร      3 มกราคม    วันขึ้นปีใหม่

3.วันอาทิตย์   12 กุมภาพันธ์  ชดเชยวันมาฆบูชา

4.วันพฤหัส    13 เมษายน     วันสงกรานต์

5.วันศุกร์      14  เมษายน     วันสงกรานต์

6.วันเสาร์     15  เมษายน     วันสงกรานต์

7.วันอาทิตย์  16  เมษายน     วันสงกรานต์

8.วันอังคาร    2  พฤษภาคม   ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ 

9.วันพุธ        8 พฤษภาคม    วันวิสาขบูชาะราชสมภพ

10.วันเสาร์    8 กรกฏาคม      วันอาสาฬหบูชา

11.วันอาทิตย์ 9 กรกฏาคม      วันเข้าพรรษา

12.วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม      ชดเชยวันเฉลิมฯ

13.วันอังคาร   5 ธันวาคม       วันคล้ายวันพร

14.วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม      วันสิ้นปี

 

ตารางวันหยุดประจำปี 2560 คาดูแลค (บางพลี)

1.วันอาทิตย์        1 มกราคม     วันขึ้นปีใหม่

2.วันจันทร์          2 มกราคม     วันขึ้นปีใหม่

3.วันจันทร์        13 กุมภาพันธ์   ชดเชยวันมาฆบูชา

4.วันพุธ           12 เมษายน     วันสงกรานต์

5.วันพฤหัส       13 เมษายน      วันสงกรานต์

6.วันศุกร์          14 เมษายน      วันสงกรานต์

7.วันเสาร์         15 เมษายน      วันสงกรานต์

8.วันจันทร์         1 พฤษภาคม   วันแรงงาน

9.วันพุธ          10 พฤษภาคม   วันวิสาขบูชา

10.วันเสาร์        8 กรกฏาคม     วันอาสาฬหบูชา

11.วันอาทิตย์     9 กรกฏาคม     วันเข้าพรรษา

12.วันจันทร์      10 กรกฏาคม    วันเข้าพรรษา

13.วันจันทร์      23 ตุลาคม       วันปิยะมหาราช

14.วันอาทิตย์    31  ธันวาคม     วันสิ้นปี

 

15/03/2016 12:00:00