Shop Online

ข่าว

ตารางวันหยุดประจำปี 2562

ตารางวันหยุดประจำปี 2562 คาดูแลค (สำนักงานใหญ่)

1.วันอังคาร 1 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

2.วันพุธ     2 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

3.วันเสาร์  13 เมษายน   วันสงกรานต์

4.วันจันทร์ 15 เมษายน  วันสงกรานต์

5.วันอังคาร16 เมษายน  วันสงกรานต์

6.วันพุธ     1 พฤษภาคม วันแรงงาน

7.วันเสาร์  18 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 

8.วันจันทร์ 15 กรกฏาคม วันชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 

9.วันอังคาร 16 กรกฏาคม วันอาสาฬหบูชา

10.วันพุธ   17 กรกฏาคม เข้าพรรษา

11.วันจันทร์ 12 สิงหาคม   วันแม่แห่งชาติ

12.วันพฤหัส  5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

13.วันจันทร์  30 ธันวาคม  วันสิ้นปี

14.วันอังคาร 31  ธันวาคม วันสิ้นปี

 

15/03/2016 12:00:00